Przyjmujemy zamówienie na weekend czerwcowy - na 10.06